Currently browsing category

Cần Đước quê tôi

Tình thâm

Tình Thâm Hai câu bảy chữ nên song thất Sáu tám tranh nhau lục bát vần Quê hương xa mấy cũng gần …

DÒNG ĐỜI VÀ TÌNH THÂN

  DÒNG ĐỜI VÀ TÌNH THÂN Ai cũng bảo cuộc đời ngắn ngủi quá, nhưng tôi nghĩ dài hay ngắn là do …

468 Cần Đước ơi!

    Tuần rồi tôi nhận được email của Cháu Lê Hồng Gia Vinh nhưng bận quá chưa kịp đọc thì ba …